Edukacija za mlade i nezaposlene u sklopu FAIRnet projekta

Sve više društvenih poduzetnika formalizira svoje poslovanje, a svojim društvenim, ekološkim i ekonomskim ciljevima nastoji osigurati dobrobit svojim zaposlenicima, članovima, lokalnoj zajednici ili društvu općenito.  Na tom putu stoje im različite financijsko-administrativne barijere – od neuređenosti zakonodavnog okvira, pa sve do toga da muku muče s pronalaskom kvalitetnog financijskog administratora za EU projekte. FAIRnet projekt je odobren u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva“ temeljenog na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. te predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.  Ukupna vrijednost FAIRnet projekta je 793.186,07 kn, a u 100% iznosu financiran je sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond. U provedbi projekta sudjeluju ACT konto, GONG, Zadruga za etično financiranje i Synergia savjetovanje koji su dugogodišnjim radom i praktičnim iskustvom organizacije prepoznale potrebu za razvojem specifičnog FAIR područja unutar društvenog poduzetništva  .

Tokom provedbe projektnih aktivnosti, a na temelju potrebe za stručnim kadrom organizacije su razvile edukativni program za financijskog administratora u društvenim poduzećima s čijim aktivnostima započinju 16.10.2017.  Dvomjesečna edukacija sadrži 5 modula o financijsko-administrativnom poslovanju društvenih poduzeća uključujući različite pravne oblike ( udruga, zadruga, d.o.o.) Ista će se odvijati putem sustava online učenja uz kurikulumom predviđene fizičke susrete s predavačem i grupne konzultacije. Edukacija je namijenjena mladim nezaposlenim osobama do 25 godina i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, projektnog zadatka te on-line provjere znanja. 

Prijave su otvorene do 12.10.2017 putem maila: pnagradic@zef.hr. Nakon završene edukacije svaki kandidat dobiva potvrdu o završenoj edukaciji za “Financijskog administratora u društvenom poduzeću”, a oni najbolji imaju priliku odradit praksu u jednom od partnerskih organizacija ovisno o mjestu stanovanja. Program stručne prakse započinje u veljači, a odvijat će se u Zagrebu, Splitu i Čakovcu.

Daljnjim projektnim aktivnostima barem 60 mladih nezaposlenih osoba steći će kompetencije za financijske administratore u društvenim poduzećima, a sami društveni poduzetnici će razvojem alata za administrativno-financijsko praćenje i upravljanje poslovanjem automatizirati svoje poslovne procese. Poduzetnici će putem online FAIRnet platforme u realnom vremenu dobiti stručne savjete i kontinuiranu podršku svojem poslovanju te pouzdanog partnera za budući rast i razvoj kroz FAIR mrežu.